Визначення мезотерапії

Мішель Пістор

«Рідко, мало й у потрібне місце»

Андре Даллоз-Бургіньйон

«ММезотерапія – це метод транс- та передермального введення алопатичних субстанцій».

Ігнасіо Ордіз

«Мезотерапія являє собою метод введення медикаментів внутрішньошкірним шляхом, в низьких дозах, як локорегіонально, так і на відстані від ураженого органу, з метою отримання фармакологічного ефекту за рахунок дії медикаментів, що вводяться, а також за рахунок стимулюючого ефекту уколів, що призводить до позитивних результатів при численних патологічних станах».

определения и классификации

У 1958 році № 44 «Presse Medicale» була опублікована стаття Мішеля Пістора “Короткий виклад нових властивостей прокаїну при локальному його застосуванні в лікуванні патології людини”. В якій він сказав, що вплив прокаїну на похідні мезодерми настільки суттєвий, що слід запровадити окреме поняття «мезотерапія».

Суть мезотерапії не у введенні препаратів у середні прошарки шкіри (мезодерму), як часто помилково вважають. А у дії на похідні мезодерми, розташовані в шкірі та під нею.

До структури всіх органів входять похідні мезодерми, що мають онтогенетичний зв’язок. Це зумовлює їх взаємний вплив у різних органах і системах. Взаємозв’язок та взаємний вплив похідних мезодерми тим більше виражено, чим ближче вони один до одного онтогенетично, та/або анатомічно.

Класифікація у мезотерапії

За напрямками в медицині

Це поділ умовно, оскільки принципи мезотерапевтичного впливу єдині. Відмінність лише в тому, чи використовуються вони для лікування захворювань або для корекції зовнішності.

Клінічна мезотерапія

використання мезотерапії у клінічній медицині

Докладніше про лікувальну мезотерапію

Естетична мезотерапія

використання мезотерапії в естетичній медицині

Докладніше про естетичну мезотерапію

За обладнанням, що використовується

Ручна мезотерапія

Для виконання ручних технік достатньо мати шприц та мезотерапевтичну голку

Докладніше про ручні техніки

Апаратна мезотерапія

Для апаратних технікнеобхідно ін’єкційне пристосування та додаткові витратні матеріали

Детальніше про апаратні техніки

Необхідно розрізняти види ін’єкцій, техніки та методики

Види ін’єкцій

Види ін’єкцій характеризують глибину введення – від епі- до гіподермального.

Техніки у мезотерапії

Техніки описують власне процес введення ліків. Наприклад – наппаж, паппула, тунельна техніка, точка-за-точкою та інші

Методики у мезотерапії

Методики описують способи застосування мезотерапії для лікування певної патології, впливу на органи чи системи

За переважним впливом на орган – систему – організм у цілому

Загальне

Загальне (вплив на весь організм, наприклад – мезострес, мезостимулотерапія)

Йдеться саме найбільш вираженому вплив, т.к. препарати, введені за принципами мезотерапії, більшою чи меншою мірою, впливають на весь огранізм.

Системне

Системне (вплив на систему органів, наприклад – нейромезотерапія, судинна мезотерапія, вплив на ШКТ).

Йдеться саме найбільш вираженому вплив, т.к. препарати, введені за принципами мезотерапії, більшою чи меншою мірою, впливають на весь огранізм.

Локальне

Локальне (вплив на окремий орган, наприклад – локальна ліподистрофія та ін.

Йдеться саме найбільш вираженому вплив, т.к. препарати, введені за принципами мезотерапії, більшою чи меншою мірою, впливають на весь огранізм.

По глибині ін’єкції

Види ін’єкцій

 • епідермальне або інтраепідермальне введення (ЕД, ІЕД, ED, IED);
 • інтрадермальне поверхневе (ІДП, ПВК, ВКП, IDS);
 • інтрадермальне глибоке (ІДГ, ГВК, ВКГ, IDP);
 • дермо – гіподермальне (ДГД, DHD);
 • гіподермальне (ГД, ПК, НD);
 • інтрамускулярне (ІМ, IM);
 • змішане.

У практиці частіше застосовуються змішані види ін’єкцій. Оскільки першим етапом виконується вплив на периферичну нервову систему.

Мезотерапія точкова систематизована (МТС = ДГД + ІДП + ІДГ + ЕД) або мезострес (ДГД + ЕД + ІДП). Потім приватна методика.

Приклади

Лікування алопеції

Необхідно починати зі стимуляції периферичної нервової системи та кровообігу в голові загалом. Після чого проводиться локальна мезотерапія, спрямована на корекцію гормонального статусу, покращення мікроциркуляції та тканинного метаболізму. Марно намагатись покращити місцевий кровообіг при серцевій недостатності, вродженій патології судин голови, системному атеросклерозі тощо.

Лікування целюлопатії

(целюліт, гідроліподистрофія, жирова дистрофія ПШК, локальні жирові відкладення тощо.)

Починається з впливу на центральну та периферичну нервову системи. Потім впливає на тонус магістральних кровоносних судин. Після цього судинна терапія, спрямована на поліпшення мікроциркуляції. І лише після цього – ліполітична терапія.

Інші параметри класифікації

По відношенню до органу-мішені

 • інтрафокально (внутрішньоосередкове) (ІФ, IF) (тригерна точка, ліпома, папілома);
 • інтраорганно (ІОР, IOr); (шкіра, ПЖК, м’яз, сухожилля);
 • періорганно (Пор, POr); (періартикулярно, периневрально, перивазально);
 • екстраорганно-рефлекторно (ЕОР, EOR) (у проекційну зону органу, сегментарно-рефлекторно, зони іррадіації болю, парестезії, дермо-нейродистрофії);
 • поєднано (поєднання 2-3 видів);
 • комплексно (поєднання всіх видів).

За кількістю препарату, що вводиться, і тривалості ін’єкції

 • без ліків (суха мезотерапія, піккетаж, сухий наппаж);
 • мікроін’єкції (вимірюється у краплях – дрібна, велика);
 • мініін’єкції (десяті частки мілілітру);
 • ін’єкції (мілілітри);
 • мезоінфільтрація (просочування тканини розчином);
 • мезоперфузія (дуже малими порціями, рідко через стаціонарну голку, або катетер 5-45 хвилин).

За використовуваними препаратами

 • алопатична (з використанням традиційних фармацевтичних препаратів);
 • антигомотоксична (з використанням гомеопатичних препаратів);
 • фітомезотерапія (з використанням фітотерапевтичних препаратів);
 • біомезотерапія (з використанням ембріональних (бластних) клітин, витяжок з біологічних, у т.ч. ембріональних тканин);
 • з використанням газів (наприклад, мезоозонотерапія).

Приватна мезотерапія

Приватна мезотерапія – це окремі методики, що впливають на певну патологію або систему:

 • судинна мезотерапія (mesovasco);
 • нейромезотерапія (mesoneuro);
 • терапія болю (mesopain, anti-pain, mesoalgo);
 • протизапальна мезотерапія (mesoflam, mesofluxion, mesoflux);
 • противікова мезотерапія (аnti-age, mesoage);
 • мезорефлексотерапія (mesoreflexo);
 • мезоімунотерапія (mesoimmuno);
 • мезотерапія алопецій (mesopecia);
 • антистресова мезотерапія (mesostress);
 • метаболічна мезотерапія (локальна, системна, трофічна, антиоксидантна та ін.);
 • ліполітична мезотерапія (mesodissolution, mesоlypo, mesolyse);
 • мезопунктура (mesopuncture);
 • і багато інших.

Способів застосування мезотерапії стільки, скільки лікарів, які володіють цією методикою!